فنر مارپیچ روکشدار

فنر مارپیچ روکشدار

فنرهای مارپیچ روکشدار فنرهایی هستند که در آن مفتول با مواد پلی آمید روکش می گردد که با توجه به جنس مواد پلی آمید در رنگهای مختلف و ضخامت های مختلف می‌توان تولید کرد. جنس فنر با توجه به ضخامت و آنیل مفتول می‌توان تغییر داد.

فنر مارپیچ گالوانیزه

فنرهای مارپیچ گالوانیزه فنرهایی هستند که با استفاده از مفتول گالوانیزه سرد تولید می شود. البته یک نوع مفتول گالوانیزه گرم نیز در بازار موجود است که به علت نرمی و کدر بودن مفتول قابل استفاده برای فنرهای مارپیچ صحافی نمی باشد.

فنر مارپیچ سفارشی

فنرهای مارپیچ سفارشی فنرهایی هستند که با توجه سفارش مشتری می توان ضخامت مفتول ، ضخامت روکش ، رنگ فنر و اندازه آن را تغییر داد.

فهرست