فنر دوبل 2:1 (رول)

با توجه به شرایط تولید داخلی در حال حاضر ، تولید محصول متوقف شده است.

فنر دوبل 2:1 (A4)

سایز (میلیمتر)سایز (اینچ)تعداد برگتعداد در جعبهتعداد در کارتنسفارش
165/816050 عدد10 بسته
193/419050 عدد10 بسته
227/821050 عدد10 بسته
25/4124050 عدد10 بسته
فهرست